Για πληροφορίες και ραντεβού στο χώρο μας μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο 

210 4124556

τηλέφωνο γραμματείας

Τα νέα του σχολείου

Συμμετοχή
στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Καλοκαιρινή γιορτή 2018


Ο σκοπός του σχολείου και η βασική φιλοσοφία μας είναι να δημιουργεί σκεπτόμενους ανθρώπους που θα αγαπούν την γνώση και θα συμβάλλουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 Οι έμπειροι παιδαγωγοί μας <<ακόυν>> τα παιδιά  τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και σχεδιάζουν πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα 
 Στη
 Μαγεμένη Πυξίδα  ενισχύουμε τη βιωματική μάθηση και το παιχνίδι, που αποτελεί πολύτιμο μέσο για την ομαλή εξέλιξη του παιδιού σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους 
Στη μαγεμένη Πυξίδα η γνώση γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γνώση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μαγεμένης  διαμορφώνεται με κριτήριο της ανάγκες και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και στηρίζεται πάνω στο ΔΕΠΠΣ(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο προγραμμάτων Σπουδών) 
Τα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο προσεγγίζουν τις θεματικές τους ενότητες δουλεύουν και συστηματικά διαθεματικά σχέδια εργασίας με σκοπό να αποκτούν ολιστική γνώση και την συνδέουν με τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας
 Η Τέχνη η Παράδοση και η Διαπολιτισμικότητα αποτελούν βασικά κομμάτια της εκπαίδευσης μας εδώ στη Μαγεμένη πυξίδα 
με στόχο την ευρύτερη επαφή των παιδιών με όλες τις μορφές της  Τέχνης όπως το θέατρο η ζωγραφική, η ποιήση η μουσική ο χορός .Αλλά  και η αλληλοαποδοχή και η καλλιέργια κλίματος εμπιστοσύνης για την εξάλειψη αρνητικών στερεότυπων και προκαταλήψεων μεταξύ παιδιών Πάντα με σεβασμό στην μοναδικότητα του κάθε παιδιού
 

© 2018 designed by Tk7 Magemenipyxida.gr

ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΥΞΙΔΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 165 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 0412 4556