Παιδίατρος 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΙΝΙΚΟΥ ΛΙΒΑΝΗ 

Κέντρο Αγωγής - Συμβουλευτική Γονέων

Μιλένα Βολίκα 

Οδοντιατρική Παρακολούθηση