Μικρά Προνήπια ( 3-4 ετών)

Δ3.jpg

Σε αυτήν την ηλικιακή βαθμίδα η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται πιο συνθέτη και πιο οργανωμένη . Στην ηλικία των τριών ετών τα παιδιά είναι ήδη αυτονομημένα, έχουν αναπτύξει έντονη κοινωνικότητα και είναι σε θέση όχι μόνον να επικοινωνούν σε πολύ καλό επίπεδο με τους συνομήλικούς τους και με όλους τους ενήλικες αλλά δειλά-δειλά να δημιουργούν και τις πρώτες σταθερές φιλίες τους. Στα πλαίσια της Κοινωνικής Ανάπτυξης και Αγωγής το παιδί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με ένα σύνολο εννοιών που συνθέτουν πληροφόρηση, γνώση και εμπειρία γύρω από καταστάσεις της κοινωνικής ζωής. Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του και συγκροτείται μια σωστή δομή λόγου. Στον τομέα της Νοητικής Ανάπτυξης και Αγωγής το παιδί εξασκείται σε διάφορες λειτουργίες της σκέψεις, σε προ-μαθηματικές έννοιες (μεγέθη, αρίθμηση, κλπ.), κατανοεί την έννοια του χρόνου και του χώρου και κατακτά την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής. Ενώ στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής εξοικειώνεται με όλες τις μορφές χειροτεχνίας, τη μουσική, την ποίηση, το παραμύθι, το θέατρο. Σε αυτό το στάδιο το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει περισσότερο το γνωστικό του κομμάτι . Διαμορφώνει την προσωπικότητα του και μπορεί να εκφράζει επιθυμίες και προτιμήσεις. Με εργαλείο την βιωματική μάθηση και το βιωματικό παιχνίδι δημιουργήσαμε στη Μαγεμένη Πυξίδα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αυτή την ηλικιακή ομάδα που θέτει ως στόχους:

 • Την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών

 • Την καλλιέργεια της συναισθηματική τους νοημοσύνης

 • Την κοινωνικοποίηση

 • Την ανάπτυξη της αυτονομίας τους

 • Την ικανότητα να εργασθούν σε ομάδες

 • Την ενίσχυση του προφορικού και του γραπτού λόγου

 • ( Λεπτή και αδρή κινητικότητα )

την κατανόηση απλών προ μαθηματικών εννοιών μέσα από δραστηριότητες ταξινόμησης , ομαδοποίησης , πρόσθεσης και αφαίρεσης κτλ -Την επαφή τους με όλες τις μορφές της Τέχνης (Μουσική , θέατρο , ποίηση , Μουσική , ζωγραφική , πλαστική , λογοτεχνία ). -Την επαφή τους με το φυσικό περιβάλλον και την ευαισθητοποίηση τους γύρω από αυτό .

 • Καθώς και την εξοικείωση τους:

 •  με την Αγγλική γλώσσα

 •  τον Αθλητισμό

 •  Τα πειράματα & τις φυσικές επιστήμες