Μεταβρεφικό Τμήμα

br1.jpg

Η Ηλικία 2-3 ετών είναι μια σημαντική περίοδος για την ανάπτυξή ενός παιδιού, γιατί το παιδί αναπτύσσει ένα σημαντικό μέρος των ικανοτήτων του. Χτίζει τις βάσεις, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξή του και αρχίζει να διαμορφώνει το βασικό πλαίσιο για τις αξίες της ζωής του και τη μαθησιακή του εξέλιξη. Οι δραστηριότητες του Μεταβρεφικού τμήματος βοηθούν το παιδί, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί όλες του τις αισθήσεις για να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο που το περιβάλλει . Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτής της ομάδας προσφέρει ποικιλία εμπειριών και ερεθισμάτων με απώτερο σκοπό το παιδί να αποκτήσει ένα ευρύτερο φάσμα γνώσης.Αντλεί πληροφορίες τόσο από το φυσικό όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον, μαθαίνει να τις επεξεργάζεται, να τις αφομοιώνει και στη συνέχεια, να μπορεί να τις οργανώνει. Μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον και αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις, που θα το βοηθήσουν να ενταχθεί αβίαστα στην κοινωνική ζωή.

Σε αυτή την Ηλικία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • Βιωματική εκπαίδευση

  • Γλωσσικές Δραστηριότητες - Παραμύθια -ιστορίες

  • Προ μαθηματικές Δραστηριότητες

  • Μουσικοκινητική Αγωγή Θεατρικό παιχνίδι Κουκλοθέατρο Εικαστική δημιουργία Αισθητηριακές

  • Δραστηριότητες Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Ομαδικά - κοινωνικά παιχνίδια Ελεύθερο παιχνίδι Αγγλικά Φυσικές επιστήμες Αθλήματα